"Ziviltechniker"-ekről szóló szövetségi törvény ("Ziviltechniker"-törvény 2019 - ZTG 2019)

 §1.(1) a “Ziviltechniker”-ek természetes személyek, akik mérnök- vagy természettudományos szakterületen, az állam által felruházott hatáskörrel     önálló szellemi tevékenységet végeznek.

      (2) Ziviltechniker szakmák a következőek:

            1. építész és

            2. mérnökkonzulens.

  §3.(1) a “Ziviltechniker”-ek, mindaddig amíg a szövetségi törvény más különleges jogosultságot nem igényel, a jogosultságuk által lehatárolt teljes szakterületen felhatalmazottak tervezési, ellenőrző, megfigyelő, tanácsadási, koordináló, közvetítő és letétkezelő teljesítményekre, különös tekintettel mérések elvégzésére, szakvélemények kiállítására, hatóságok és közintézmények előtti szakmai képviseletre, projektek szervezési- és gazdasági lebonyolítására, valamint generáltervezésre, amennyiben a feladat jelentős részei a “Ziviltechniker” szakterületére esik.

        (2) más szakmagyakorlók számára biztosított jogok csorbítása nélkül a “Ziviltechnikerek” közül:

        1. az építészek jogosultak a szakterületük szerinti projektek – kifejezetten monumentális épületek, színházak, rendezvénytermek, kiállítási épületek, múzeumok, templomok, iskolák és kórházak tervezésére, szövetségi, tartományi vagy önkormányzati szinten, amennyiben ezek művészi, kulturális vagy szociális szempontból jelentősek,

(3) a “Ziviltechnikerek” közhiteles személyek. A hatáskörükön belül az általuk kiállított okiratok tekintetében a polgári perrendtartás §292, RGBl (Közlöny) Nr. 113/1895 érvényes. Az általuk a jogosultságuk keretein belül kiadott közokiratokat a közigazgatósági szervek úgy veszik figyelembe, mint ha azok a közokiratok hatóságok által lettek volna kibocsátva.